Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Chokuto

Chokuto са първите мечове използвани в Япония. Това са прави мечове произлизащи от китайските прави мечове "Jian", като за разлика от Jian, Chokuto са заточени едностранно.