Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Kogarasu Zukori

Kogarasu Zukori са уникален вид мечове, те се разглеждат като мост между древните китайски двуостри мечове и японските тачи и катана мечове. За разлика от Chokuto които също са междинен вид, Kogarasu Zukori са криви двуостри мечове. Не е било необичайно късите мечове да са остри от двете страни - като от задната страна острието не е било по цялата дължина на меча. Макар за дълъг меч това да е голяма рядкост, подобно заостряне е често наблюдавано при Танто и церемониалните ножове.