Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Seppa

Seppa - метални пластини поставяни от двете страни на Tsuba. Сепа е както декоративен елемент, така и помага за плътнто монтиране на дръжката, и напасването на другите елементи.