Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Sakabato

Sakabato са мечове с обърнато острие. Острата част на катаната е от вътрешната страна на извивката на не от външната. Макар да има исторически данни, както и легенди за такива мечове, в Япония няма открити такива.