Количка  

(празна)
Katana-sabii japoneze
Budo Best
Budo Best

Бокени и Шинаи

Бокени и Шинаи. Японски оръжия направени от дърво с цел тренировка. Упражненията с боккен трябва да се извършват много внимателно, тъй като удар с него може да изключително болезнен и дори смъртоносен. За целта вместо бокени за спаринг се използват шинаи, като носенето на защитна екипировка е задължително.